Woordspellingcontrole en -telling Engels

Spelling-, woorden-, regelen- en tekenscontrole en -teller voor essays, huiswerk en meer. Onbeperkt. Plak of typ in het tekstvak en klik op 'Woorden controleren'.
0 woorden, 0 tekens, 0 zinnen, 0 regels

Engels - Over de taal

Engels wordt gesproken door 1,5 miljard mensen wereldwijd en leent woorden uit veel talen, zoals "sushi" (Japans) en "kindergarten" (Duits). Met eigenzinnige spellingsregels zou "ghoti" als "fish" kunnen worden uitgesproken! De kortste complete zin is "Go.", terwijl sommige woorden 45 letters hebben, zoals "pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis"! Engels zit vol met homofonen (bv. "bear" vs. "bare") en uitdrukkingen zoals "break a leg" (succes) of "raining cats and dogs" (hevige regen). Geniet van de unieke kenmerken die het Engels speciaal maken! 🌍📚🎉

Engels - Tips voor spelling, grammatica en vloeiendheid

De Engelse taal is in de loop van de tijd geëvolueerd, waarbij woorden uit verschillende talen zijn overgenomen en talloze transformaties zijn ondergaan. Als gevolg hiervan kunnen sommige regels op het eerste gezicht inconsistent of verwarrend lijken. Dit artikel heeft tot doel de fundamentele spellingregels in het Engels te verduidelijken en voorbeelden te geven om deze richtlijnen beter te begrijpen en toe te passen.

I. Klinkers en Medeklinkers: De Bouwstenen

Het Engelse alfabet bestaat uit 26 letters, die zijn onderverdeeld in klinkers (A, E, I, O, U) en medeklinkers (de overige 21 letters). Inzicht in de rol die klinkers en medeklinkers spelen bij de vorming van woorden is van cruciaal belang voor het beheersen van de spelling.

Voorbeeld:

 • "cat" heeft drie letters - één klinker (A) omringd door twee medeklinkers (C en T).

II. De Stille 'E'

Een veelvoorkomende regel in de Engelse spelling is de stille 'E'. Wanneer een woord eindigt op een klinker gevolgd door een medeklinker en vervolgens een 'E', is de 'E' vaak stil, maar beïnvloedt de uitspraak van de klinker.

Voorbeelden:

 • "hate": De 'E' is stil maar zorgt ervoor dat de 'A' klinkt als /ā/.
 • "note": De 'E' is stil maar zorgt ervoor dat de 'O' klinkt als /ō/.

III. Medeklinkers Verdubbelen

Wanneer je een achtervoegsel toevoegt aan een woord dat eindigt op een enkele klinker gevolgd door een enkele medeklinker, verdubbel je meestal de medeklinker als het achtervoegsel begint met een klinker en de klemtoon op de laatste lettergreep van het basiswoord valt.

Voorbeelden:

 • "admit" + "-ing" = "admitting"
 • "refer" + "-ence" = "reference"

IV. De 'I voor E behalve na C'-regel

Over het algemeen stelt de regel dat wanneer de letters 'I' en 'E' worden gecombineerd om één enkel geluid te maken, ze als 'IE' moeten verschijnen, tenzij ze de letter 'C' volgen, in welk geval ze 'EI' worden.

Voorbeelden:

 • "believe" (IE omdat het C niet volgt)
 • "receive" (EI omdat het C volgt)

Er zijn echter uitzonderingen op deze regel, zoals "weird," "seize" en "neither."

V. Meervouden

Bij het vormen van meervouden in het Engels zijn er enkele standaardregels te volgen:

 1. Voeg voor de meeste zelfstandige naamwoorden 'S' toe aan het einde.
  Voorbeeld: "cats," "dogs"
 2. Voeg voor zelfstandige naamwoorden die eindigen op 'S,' 'X,' 'Z,' 'SH' of 'CH' 'ES' toe.
  Voorbeeld: "buses," "foxes," "quizzes," "dishes," "churches"
 3. Verander voor zelfstandige naamwoorden die eindigen op 'Y', voorafgegaan door een medeklinker, de 'Y' in 'IES'.
  Voorbeeld: "cities" (van "city"), "ladies" (van "lady")
 4. Voeg voor zelfstandige naamwoorden die eindigen op 'Y', voorafgegaan door een klinker, gewoon een 'S' toe.
  Voorbeeld: "toys" (van "toy"), "boys" (van "boy")

VI. Voorvoegsels en Achtervoegsels

Voorvoegsels worden aan het begin van woorden toegevoegd, terwijl achtervoegsels aan het einde komen. Over het algemeen hebben ze geen invloed op de spelling van het basiswoord.

Voorbeelden:

 • Voorvoegsel: un + happy = unhappy
 • Achtervoegsel: teach + er = teacher

Conclusie

Hoewel deze regels een solide basis bieden voor het begrijpen van de Engelse spelling, is het essentieel te onthouden dat er altijd uitzonderingen zullen zijn. Oefening, blootstelling en geduld zijn van cruciaal belang bij het leren spellen in het Engels. Aarzel niet om bronnen zoals woordenboeken te raadplegen of om hulp te vragen bij twijfel. Met tijd en doorzettingsvermogen zul je de fijne kneepjes van de Engelse spellingregels beheersen.

Amerikaanse en Britse Spelling Verschillen

Deze site bevat woordenboeken voor zowel Amerikaans Engels als Brits Engels spellingvariaties. We bieden ook variaties voor Canadese en Australische spelling en woordenschat. Veelvoorkomende verschillen tussen Amerikaanse en Britse spelling hebben betrekking op woorduitgangen. Woorden die eindigen op 're' in het Brits Engels eindigen meestal op 'er' in het Amerikaans Engels. Woorden die eindigen op 'nce' in het Brits Engels eindigen meestal op 'nse' in het Amerikaans Engels. Brits Engels leent ook meer woorden uit andere Europese talen en neemt hun spelling over. Andere veelvoorkomende verschillen in achtervoegsels:

 • Brits achtervoegsel 're' - Amerikaans achtervoegsel 'er'
 • Brits achtervoegsel 'nce' - Amerikaans achtervoegsel 'nse'
 • Brits achtervoegsel 'ise' - Amerikaans achtervoegsel 'ize'
 • Brits achtervoegsel 'our' - Amerikaans achtervoegsel 'or'
Een ander veelvoorkomend spellingverschil tussen Amerikaans en Brits Engels is de 'dubbele L'. In Brits Engels komen woorden als 'travelling', 'quarrelling', enz. voor. In Amerikaans Engels wordt de 'dubbele L' meestal weggelaten.